Informatieochtenden worden informatiegesprekken

We willen nieuwe ouders graag goed informeren over onze school. En merken dat we nog beter kunnen inspringen op deze behoefte tijdens een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek komt niet alleen het verhaal van onze school aan bod, maar kunnen we ook dieper ingaan op vragen en zorgen die nieuwe ouders hebben.

Wanneer aanmelden?

Tijdens dit gesprek kan de leerling ook meteen aangemeld worden. Op dit moment hebben wij voldoende plaats op school. Vanwege de toenemende belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs, raden wij wel aan om niet te lang te wachten met uw aanmelding. Het is gangbaar om kinderen aan te melden wanneer zij twee tot drie jaar zijn.

Meer over de informatiegesprekken

“Vrijeschoolonderwijs. Met een brede basis sta je sterker, kom je verder.”

De Leeuwenhartschool