Ziekmelden

Bij ziekte van een kind dient dit dezelfde dag tussen 8.10 – 8.30 uur aan de administratie telefonisch 0186-612142 te worden doorgegeven. Bij geen gehoor graag uw bericht inspreken. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.

Als het ziekteverzuim meer is dan 50 uur of als er een 4e ziekmelding in 12 weken is, zijn wij wettelijk verplicht het ‘protocol ziekteverzuim’ te volgen.  De school zal de ouders van het kind een brief sturen. De leerplichtconsulent zal deze brief ook ontvangen en de ouders uitnodigen voor bijvoorbeeld een gesprek met een jeugdverpleegkundige. Zie hier  het volledige protocol.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

De Leeuwenhartschool