Ziekmelden

Bij ziekte van een kind dient dit dezelfde dag tussen 8.10 – 8.30 uur aan de administratie telefonisch 0186-612142 te worden doorgegeven. Bij geen gehoor graag uw bericht inspreken. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

De Leeuwenhartschool