Jaarfeesten

De jaarfeesten zoals het Michaëlsfeest, Sint Maarten, Advent, Sinterklaas, Kerstmis, Driekoningen, Palmpasen, de meiboomviering met Pinksteren en het Sint Jansfeest, zijn vaste momenten in het schooljaar. Zowel de leerkrachten en leerlingen als ouders nemen deel in de organisatie en de viering van deze feesten. Iedere klas viert het feest in overeenstemming met de leeftijdsfase van de betreffende klas.

In de natuur zien we de seizoenswisselingen. In de lente lopen de bomen en struiken uit, en rond mei zien we een bloesempracht. In de zomer zijn er de lome warme dagen, de lange vakantie, de uitstapjes en de picknicks. In de herfst vindt het oogsten plaats en verkleurt het blad. In de winter heeft de natuur zich teruggetrokken en ligt de aarde er vrij kleurloos bij. Vaak is het koud en soms ligt er zelfs ijs of sneeuw. Net zoals de natuur haar groeikrachten achtereenvolgens in; en uitademt, doen wij dat ook. In de zomer trekken we er graag op uit en zoeken we ons vertier vooral buiten. In de winter maken we het juist binnenshuis gezellig. We zetten een kerstboom neer, steken kaarsen aan en nodigen vrienden en verwanten voor onze feesten uit.

Door in het jaarritme feesten te vieren, krijgt het kind meer grip op de tijd en beleeft het de natuur intenser. De jaarfeesten komen immers ieder jaar terug. De jaarfeesten worden in de klas intensief voorbereid en vaak vertellen leraren verhalen om bepaalde gevoelens bij de kinderen te versterken. Afhankelijk van jaargetijde en jaarfeest zijn dit bijvoorbeeld gevoelens van eerbied, vreugde of moed. Bij de voorbereiding van het feest en op de feestdag zelf krijgen de leraren veel steun van de klassenouders.

Voor data van de verschillende jaarfeesten kunt u de agenda raadplegen.

De jaarfeesten vormen de hoogtepunten in het ritme van de jaargetijden en spelen een belangrijke rol in het schoolleven. Bij het vieren van deze jaarfeesten en de activiteiten eromheen, is de hele school betrokken. De hoogtepunten zijn: Sint Michaël, Sint Maarten, Advent, Sint Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Zowel in de kleuterklassen als in de onderbouw zijn de kinderen intensief betrokken bij de jaarfeesten. En ook de ouders zetten zich in bij de voorbereiding van de feesten.

Michaëlsfeest – 29 september
Op 29 september, enkele dagen na het begin van de herfst, is de feestdag van Michaël. Michaël is een van de aartsengelen, de aartsengel die bij de herfsttijd hoort. In de herfst komen vaak nevelige ochtenden voor die de wereld vertekenen. Later op de dag verjaagt de zon de mist. Op een soortgelijke wijze verjaagt Michaël het kwaad. Gedurende de herfstdagen treedt hij naar voren als de leider in de strijd tegen de duisternis en neveligheid. Hij is de strijder tegen de draak, die ook wel de satan of de duivel wordt genoemd.

Sint Maarten – 11 november
Sint Maarten is het feest van goedheid, offerbereidheid en heroverweging. Volgens de legende schenkt ridder Martinus de helft van zijn mantel aan een in lompen geklede man. Hij schenkt iets van zichzelf, zonder alles weg te geven. Het gaat erom dat je kunt geven en ontvangen. Tevens is Sint Maarten het eerste lichtfeest in een reeks feesten, als voorbereiding op het kerstfeest. Dit eerste lichtfeest is veertig dagen voor kerst, het begin van de grote Advent. Veertig dagen na kerst wordt het laatste lichtfeest, Maria Lichtmis, gevierd.

Advent – 4 zondagen voor kerstmis
De kersttijd wordt vooraf gegaan door de advent, de tijd van vreugdevolle verwachting en voorbereiding. Vier zondagen voor kerstmis begint de adventstijd. Advent wil zeggen: naderende komst. En dat wat komen gaat, is het kerstfeest: de geboorte van de Heilbrenger op aarde. Met de kersttijd wordt de periode aangeduid van kerstavond tot en met Driekoningen. We vieren de geboorte van het kerstkind en de aanbidding van de herders en de koningen. De volledige kersttijd omvat een periode van dertien nachten tussen 24 december en 6 januari. Driekoningen staat in het teken van de koningen die hun geschenken komen brengen. De zogeheten tijd van de Epifanie is aangebroken: het is het feest van het nieuwe jaar, van de toekomst, van het wordende. Deze periode duurt vier weken.

Sint Nicolaas – 5 december
Sint Nicolaas leert ons te geven zonder er iets voor terug te ontvangen. Waarnemen wat de ander nodig heeft, hoe de ander is, zonder te oordelen. De oudere kinderen oefenen dit met het maken van een surprise. Ze maken iets zichtbaar van het kind waarvoor het bestemd is. Humor is een kwaliteit die ze dan goed kunnen gebruiken. Bij het sinterklaasfeest gaat het niet om het zichtbaar maken van uiterlijke, maar van innerlijke kwaliteiten.

Kerstmis – 24 en 25 december
De kersttijd wordt vooraf gegaan door de advent, de tijd van vreugdevolle verwachting en voorbereiding. Vier zondagen voor kerstmis begint de adventstijd. En dat wat komen gaat, is het kerstfeest: de geboorte van de Heilbrenger op aarde. Met de kersttijd wordt de periode aangeduid van kerstavond tot en met Driekoningen. We vieren de geboorte van het kerstkind en de aanbidding van de herders en de koningen. De volledige kersttijd omvat een periode van dertien nachten tussen 24 december en 6 januari. Driekoningen staat in het teken van de koningen die hun geschenken komen brengen. De zogeheten tijd van de Epifanie is aangebroken: het is het feest van het nieuwe jaar, van de toekomst, van het wordende. Deze periode duurt vier weken.

Pasen
In de lente werden van oudsher natuurfeesten gevierd ter ere van de levenskrachten die men in de natuur voelde ontwaken, na de doodse dorre periode van de wintertijd. Het ontluikende leven in de lente laat de overwinning op de dood zien. Midden in de jonge lente vindt het Paasgebeuren plaats.

Pinksteren
Het pinksterfeest is het feest van de vrijheid en de liefde, want liefde en vrijheid kunnen niet buiten elkaar. Het is een feest van de geest, een feest van de toekomst, een bewustzijnsfeest. Op het feest gaat de mens beseffen dat hij weliswaar in een uiterlijk lichaam woont, maar dat zijn ware wezen iets innerlijks, iets geestelijks is.

Sint-Jan – juni
Als de zon zijn hoogste punt heeft bereikt, begint de zomer. Even daarna, op 24 juni vieren we de naamdag van Johannes de Doper. Het Sint Jansfeest wordt buiten gevierd. Daar kunnen we waarnemen wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde onder onze voeten, de beweging van het stromende water, de wind die onze kleurige linten laat wapperen en tenslotte de dansende vlammen van het Sint Jansvuur.

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

De Leeuwenhartschool