Kwaliteit inspectie

Bij het laatste inspectiebezoek, half juni 2016, is de Leeuwenhartschool opnieuw door de Onderwijsinspectie beoordeeld. Bijgaand rapport en de samenvatting ervan beschrijft het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland.

De verbeteringen die de school zich ten doel had gesteld voor de zomervakantie zijn behaald. De Leeuwenhartschool heeft flinke stappen vooruit gezet. De gemiddelde score op de eindtoets is het afgelopen jaar erg hoog. Ook de tussentoetsen laten een positief beeld zien. Het onderwijsaanbod is geheel op orde gebracht. Ook de kwaliteitszorg en de voorwaarden daarvoor, namelijk een lerende cultuur krijgt een voldoende.

De inspectie is van oordeel dat de school terecht trots is op de gemaakte vorderingen. Dat leidt ertoe dat de school een trede verbetert en het predicaat ‘zwak’ krijgt. Bij een geconstateerde verbetering gaat het oordeel over de kwaliteit één trede omhoog, dus van zeer zwak naar zwak. Het toekennen van een voldoende kan pas na het ingeplande inspectiebezoek in juni 2017. In het rapport staat ook helder aangegeven op welke punten daarvoor verder verbetering nodig is.

Heeft u vragen over het inspectierapport, schroom dan vooral niet om een afspraak te maken met de schoolleiding hierover!

Inspectierapporten

Via onderstaande link kunt u het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs van de Leeuwenhartschool bekijken:

“Op de Leeuwenhartschool zien wij het kind”

De Leeuwenhartschool