Vertrouwenspersoon

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon (Silke van der Bijl s.van.der.bijl@leeuwenhartschool.nl) of de externe vertrouwenspersoon (Ed Olijkan of Anja Dröge van de CEDgroep) kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Externe vertrouwenspersoon CED groep:

heer Ed Olijkan en mevrouw Anja Dröge
Dwerggras 30, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
010-4071599
evp@cedgroep.nl

Aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld:

Silke van der Bijl
tel: 0186-612142
s.van.der.bijl@leeuwenhartschool.nl

 

“Vrijeschoolonderwijs. Met een brede basis sta je sterker, kom je verder.”

De Leeuwenhartschool