Leren voor het leven

Scherm­afbeelding 2023-10-13 om 13.28.31

De Leeuwenhartschool

Op de Leeuwenhartschool komen leerlingen uit de hele Hoeksche Waard. De school heeft ongeveer 180 leerlingen. Doordat de Leeuwenhartschool een kleinschalige school is kennen alle kinderen elkaar.

Onderwijs met hoofd, hart en handen

Steeds meer ouders kiezen voor vrijeschoolonderwijs. Naast vakken als lezen, schrijven en rekenen, bieden wij ook vakken aan als schilderen, euritmie, aardrijkskunde, Engels en toneel. Naast de cognitieve ontwikkeling ondersteunen we ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van het kind.

Zichzelf ontwikkelen

Wij zoeken naar de kwaliteiten van het kind en stimuleren de leerlingen om een proactieve levenshouding te ontwikkelen. De Leeuwenhartschool wil dat kinderen de moed ontwikkelen zichzelf te zijn om open en leergierig de wereld tegemoet te treden.

Bent u nog niet bekend met onze school en het vrijeschoolonderwijs? Kom dan zeker een keer kijken op onze informatieochtend. Wij laten met trots onze school aan u zien!

 

De Leeuwenhartschool ontleent haar naam aan de uitdrukking een mens met een leeuwenhart. Het betekent: moedig mens.

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. Kinderen blijven op school tijdens de lunchpauze.

Aanmelden

Aanmelden voor de volgende informatieochtend.

Tot dan!

Contactgegevens

Jasmijnstraat 6
3261 BK Oud-Beijerland
Tel: 0186-612142
info@leeuwenhartschool.nl

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen”