Vacatures

 

De Leeuwenhartschool te Oud-Beijerland zoekt per 1 augustus 2018 een:

KLASSENLEERKRACHT (M/V) 1,0 wtf (in totaal)

Functieschaal LA. Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband, conform CAO-PO. Waarschijnlijk een klassenleerkracht voor klas 1, 3 of 4, dit is afhankelijk van de formatiebesprekingen die de komende maanden gehouden worden.

Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht met ervaring in het vrijeschoolonderwijs die zich wil verbinden met de Leeuwenhartschool.

Onze nieuwe, enthousiaste collega

–       Heeft de PABO afgerond; bij voorkeur de Vrijeschool Pabo of Hogeschool Helicon. ;

–       Heeft kennis van het antroposofische leerplan en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs;

–       Is een inspirerend persoon, die vanuit een samenwerkende en reflecterende houding breed inzetbaar is;

–       Is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap;

–       Is flexibel en zelfstandig maar kan ook goed samenwerken met collega’s;

–       Kan effectieve instructie geven rekening houdend met de verschillende onderwijsbehoeften (HGW);

–       Is digitaal vaardig (wij werken met Parnassys);

–       Heeft affiniteit met muziekonderwijs

–       Is bekend met het werken met groepsoverzichten en groepsplannen;

–       Heeft een visie op en kan een impuls geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op de Leeuwenhartschool;

–       Heeft ervaring met ZLKLS.

Onderstaande competenties zijn belangrijk:

Interpersoonlijk:   kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren

Pedagogisch:         de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen

Didactisch:            een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met          verschillen

Reflectie:               kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school

Samenwerken:    professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders.

Wij bieden:

–       Een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot verlenging;

–       Een mooie school met een zeer enthousiast en betrokken team

–       Bestuurlijke professionele basis van acht vrijescholen waarin veel mogelijkheden zijn voor vernieuwing, verbreding en verdieping

–       Salaris volgens CAO PO

Procedure:
De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart, interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Meer informatie over de school kunt u vinden op www.leeuwenhartschool.nl 
 Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.

Sollicitatie:
U kunt uw motivatie en CV tot uiterlijk 20 april 2018 sturen naar directie@leeuwenhartschool.nl o.v.v. Sollicitatie klassenleerkracht, t.a.v. Anita Torenvlied. De eerste gespreksronde is in week 20 & 21, de tweede gespreksronde nog nader te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Torenvlied, schoolleider, via bovenstaande mailadres.

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

De Leeuwenhartschool