Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Vooraanmeldingen kleuters
Heeft u belangstelling voor deze vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Leeuwenhartschool geplaatst zien, dan bent u van harte welkom tijdens een van onze informatiebijeenkomsten over ons onderwijs (zie agenda voor data). Tijdens deze bijeenkomst worden vooraanmeldformulieren verstrekt. Op het moment dat u dit formulier ingevuld bij de administratie inlevert, staat uw kind op de wachtlijst.

Leerlingen worden toegelaten op volgorde van aanmelding bij de administratie. Na het inleveren van het aanmeldformulier, in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt, wordt óf de aannameprocedure gestart, óf u ontvangt bericht dat er op dat moment (nog) geen plaats is voor uw kind. Dit is afhankelijk van uw plaats op de wachtlijst en het aantal vooraangemelde broertjes en zusjes. Is er geen plaats voor uw kind, dan is er altijd een mogelijkheid om op de wachtlijst te blijven staan tot er een plekje vrij komt.

Er zijn voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes hebben voorrang, mits tijdig aangemeld.

Zij-instromers
Bent u opzoek naar een “nieuwe” school voor uw kind dan bent u ook van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten (zie agenda voor data). Tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u een vooraanmeldformulier invullen en inleveren voor uw kind(eren). De aannamecoördinator neemt z.s.m. contact met u op of er mogelijk plaats is en indien er plaats is om de aanname procedure zij-introom met u door te nemen en te starten. Na afronding van deze procedure wordt duidelijk of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat het nodig heeft.

Het maximale aantal kinderen in een groep is 28. Vanaf dit aantal is een klas vol. Op dit moment is klas 5/6 vol, in die groepen kunnen we geen kinderen meer aannemen.

Administratie
Tel: 0186-612142
info@leeuwenhartschool.nl

U bent van harte welkom om een keer in onze school te komen kijken!

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

De Leeuwenhartschool