Ouderbetrokkenheid

We vinden het van wezenlijk belang om ouders bij de school als sociale gemeenschap te betrekken omdat mede hierdoor de mogelijkheid ontstaat school en gezin op elkaar af te stemmen. Het contact en overleg tussen leraren en ouders is veelal in onderstaande overlegvormen georganiseerd:

– 10 minuten gesprekken (3x per jaar)
– Ouderavonden (3x per jaar)
– Gesprek op aanvraag van ouders of verzorgers of van de leerkracht

Voorts worden er algemene ouderavonden georganiseerd om de ontwikkelingen binnen de organisatie te volgen.
De school kent een rijke traditie in het organiseren van lezingen over opvoedkundige vraagstukken.

Klassenouders
De leerkracht vraagt jaarlijks twee ouders om klassenouder te worden. Zij assisteren hem of haar onder meer bij het organiseren van de jaarfeesten, ouderavonden, werkavonden, klassenuitstapjes en maken nieuwe ouders wegwijs binnen de school. Ouders kunnen hun algemene vragen over de school en de jaarfeesten het beste aan de klassenouders stellen. Ook vertellen zij nieuwe ouders graag meer over de inhoud van het klassenouderschap. Voor specifieke vragen over hun kind en de klas, kunnen ouders bij de leerkracht terecht.

Algemene ouderavonden
Twee keer per jaar zijn er algemene ouderavonden. Op deze avonden komen punten van meer algemene aard aan de orde, zoals inhoudelijke onderwerpen, de financiƫn, organisatorische zaken en de huisvesting.

Podiumpresentatie
Op de lentemarkt zijn er podiumpresentaties voor de klassen 1 t/m 6. De kinderen laten zien waar ze in de klassen mee bezig zijn. De podiumpresentatie,  is een verplichte schooldag.

Open dag
De open dag zal, evenals afgelopen jaar, gehouden worden in combinatie met een lentemarkt. Uiteraard ontvangt u te zijner tijd uitgebreide informatie over het programma.

Jaarmarkt
Ieder jaar wordt er een lentemarkt georganiseerd. Op deze dag stellen wij ouders, grootouders, kennissen en andere belangstellenden in de gelegenheid om kennis te maken met de Leeuwenhartschool en worden er mooie natuurlijke producten te koop aangeboden.

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

De Leeuwenhartschool