Schoolgids

De schoolgids gaat uitgebreid in op alle aspecten van de Leeuwenhartschool.

Onderwerpen die in de schoolgids onder andere aan de orde komen zijn:

  • Praktische zaken
  • Het leerplan van de vrije school
  • De opbouw van het lesprogramma
  • Organisatiestructuur
  • Jaarfeesten

 

Onze schoolgids 

 

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

De Leeuwenhartschool