Informatieochtend 13 september

Schooltijden

Op de Leeuwenhartschool hanteren wij een continurooster.
Dat betekent dat de leerlingen op school blijven tijdens de pauze. De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. Dit betekent dat alle kinderen in de klas bij de leerkrachten eten. Studiedagen zijn te vinden in de agenda.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

De Leeuwenhartschool