Informatieochtend 13 september

Schooltijden

Op de Leeuwenhartschool hanteren wij een continurooster.
Dat betekent dat de leerlingen op school blijven tijdens de pauze. De schooltijden zijn van 8.20-14.00 uur. Dit betekent dat alle kinderen in de klas bij de leerkrachten eten. Studiedagen zijn te vinden in de agenda.

“Vrijeschoolonderwijs. Met een brede basis sta je sterker, kom je verder.”

De Leeuwenhartschool