Informatieochtend 13 september

Schooltijden

Op de Leeuwenhartschool hanteren wij een continurooster.
Dat betekent dat de leerlingen op school blijven tijdens de pauze. De schooltijden zijn van 8.20-14.00 uur. Dit betekent dat alle kinderen in de klas bij de leerkrachten eten. Studiedagen zijn te vinden in de agenda.

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

De Leeuwenhartschool