Informatieochtend 13 september

Schooltijden

Op de Leeuwenhartschool hanteren wij een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen op school blijven tijdens de pauze. De schooltijden zijn: maandag t/m vrijdag: 08.30 uur tot 14.00 uur

“Op de Leeuwenhartschool zien wij het kind”

De Leeuwenhartschool