Verlof aanvragen

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
In bepaalde situaties kan een leerling tijdelijke vrijstelling krijgen van geregeld schoolbezoek; zoals bij ziekte, huwelijk of begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de schoolleider dit op tijd horen. Afwezigheid in verband met een huwelijk of begrafenis mag alleen als de schoolleiding vooraf toestemming heeft gegeven.

Voor alle bepalingen rondom vrijstelling van schoolbezoek kunt u terecht op de website van Dienst gezondheid en jeugd.

Op vakantie buiten de schoolvakanties?
Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Raadpleeg ook hier de website van Dienst gezondheid en jeugd. voor meer informatie.

Voor het aanvragen van vrijstelling kunt u het formulier af halen bij onze administratie en deze verlofaanvraag ingevuld inleveren (of mailen) bij de administratie of schoolleider.

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

De Leeuwenhartschool