Aanmeldprocedure

Schoolblad Seizoener

De schoolkrant van de Leeuwenhartschool is sinds 2005 een onderdeel van de landelijke schoolkrant: de Seizoener, www.seizoener.nl De Seizoener verschijnt twee keer per jaar en bevat altijd een landelijk deel én ons eigen katern. In het weekbericht verschijnt bericht over de verzameldata van de kopij. De redactie bestaat uit: Marja Kommers (leerkracht) Kopij aanleveren via: m.kommers@leeuwenhartschool.nl

“Onderwijs met hoofd, hart en handen”

De Leeuwenhartschool