Wij werken vanuit Antroposofische visie

De Leeuwenhartschool

“Vrijeschoolonderwijs. Met een brede basis sta je sterker, kom je verder.”

De Leeuwenhartschool