Bestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. De Leeuwenhartschool valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH). Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. De schoolleider zit samen met de andere schoolleiders en de bestuurder Jeroen Gommers, in het managementteam van de SVZH. Jeroen Gommers legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Paul Slier (voorzitter)
  • Albert Vlug
  • Margreet Vendel
  • Minke Knol
  • Piter de Jong
  • Sjef Palmen

Voor meer informatie over de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland of contact verwijzen wij u graag naar: www.svzh.nl

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

De Leeuwenhartschool