Medezeggenschapsraad (MR)

Op de Leeuwenhartschool wordt gewerkt met een Medezeggenschapsraad (MR) om ouders en leerkrachten via dit orgaan actief en formeel te betrekken bij de totstandkoming van het beleid van de school. In de agenda van de school is terug te vinden wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten van de school. Tussen die overleggen in heeft de MR over de beleidsmatige aangelegenheden direct contact met de schoolleider of de schoolleider neemt (gedeeltelijk) deel aan de MR vergadering.

GMR

Met de vorming van de Samenwerking van Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is naast de 8 lokale MR’en een gemeenschappelijke (G)MR gevormd. Hier wordt het gemeenschappelijke beleid op vorm gegeven.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

De Leeuwenhartschool