Klik hier voor de volledige schoolagenda en aanvullende informatie. De agenda wordt regelmatig aangevuld, kijk elke week dus even om niets te missen!

Uitgelicht:

• 7 september: Ouderavond klas 1

• 13 september: Ouderavond klas 6

• 18 september: Ouderavond kleuters

• 20 september: Ouderavond klas 4/5

---

In deze nieuwsbrief:

• Luizenpluizen

• Post voor de ouders

• Veiligheid plein

---

Leeuwenhartschool nieuwsbrief
27 augustus 2017

Beste ouders en verzorgers,

Wat was het een fijne start van het schooljaar! Met het college hadden we de zaal klaargezet en mooi aangekleed met bloemen. Het was voor mij de vierde keer dat ik een opening bijwoonde en elke keer krijg ik kippenvel als de nieuwe 1e klassers de zaal in komen terwijl we het schoollied zingen. De kleuterjuffen hebben de kinderen 'over het bruggetje' begeleid naar hun nieuwe juf. Daarna werden er verhalen verteld en mochten alle kinderen even wennen in hun nieuwe lokaal. 

Dinsdag begon voor alle kinderen van de school de eerste echte schoolweek. Het was een fijne sfeer in de school en volgens mij zijn alle kinderen goed begonnen. Hier en daar zal het wel spannend geweest zijn denk ik. Het kost altijd even tijd om weer in het ritme te komen (en niet alleen voor de kinderen;). Die tijd nemen we er gewoon voor!

Op naar weer in een nieuwe fijne week

Nog een fijne zondag allemaal 

Vriendelijke groet,

Anita Torenvlied

---

Luizenpluizen

Afgelopen donderdag zijn alle kinderen (en juffen/meester) gecontroleerd op luizen en neten. De school was op een enkel kind na luis en neet vrij! Over twee weken zal er in kleuterklas B en klas 6 nogmaals gecontroleerd worden omdat die klassen niet helemaal schoon waren. 

Vanaf dit schooljaar zal er elke 1e donderdag na een vakantie standaard gecontroleerd worden. Het zou heel fijn zijn als er geen ingewikkelde vlechten in haren zitten zodat de controle snel kan verlopen. Als je wilt helpen als luizenouder dan horen we dat natuurlijk graag. Met een grote groep ouders is de controle snel klaar.

Op de website van het RIVM is informatie te vinden over het behandelen van luizen. 

 

---

Post voor de ouders

Aanstaande maandag krijgen de ouders post via de kinderen.

Alle kinderen krijgen een brief mee waarin jullie toestemming of geen toestemming kunnen geven voor het publiceren van foto's. De wet op privacy maakt dat de school extra alert is op het plaatsen van foto's op websites, social media e.d. Vorig jaar hebben jullie ook een brief gehad, maar wetten veranderen en plekken waar foto's geplaatst kunnen worden breidt zich uit. Het zou heel fijn zijn als de brieven per kind zsm ingeleverd worden bij de leerkracht.

Per gezin krijgen jullie ook een brief waarop alle schoolactiviteiten van het schooljaar staan waar de hulp van ouders zeer welkom is. We zouden het heel fijn vinden als iedere ouder zich ten minste in zou willen schrijven voor 1 activiteit (denk aan bakken, koningsspelen, luizenouders, rijden naar paradijsspel). Door alle activiteiten voor het hele jaar nu al inzichtelijk te maken hopen we dat elke ouders er in zijn agenda rekening mee kan houden. Graag ook dit formulier zsm weer inleveren bij de leerkracht.

 

 

---

Veiligheid plein

Vanaf volgende week gaat de poort aan de zijkant van het plein weer op slot. De gemeente heeft een tijd geleden al aangegeven dat dat ivm veiligheid belangrijk is.

Ook zal om 8.30 de deur van de school dicht gaan. Natuurlijk kan iedereen wel naar binnen als je even aanbelt! De ouders van de kleuters willen we vragen via de kleuteringang naar binnen te komen.

Tot de volgende nieuwsbrief!

Wij zien je graag terug in de volgende nieuwsbrief, welke op 3 september 2017 verzonden zal worden.